Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Απάντηση του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στην εφημερίδα "Δημοκρατία" για το άρθρο "Μετεξεταστέο το Τ.Ε.Ι. Πειραιά".


Το άρθρο της εφημερίδας "Δημοκρατία":

Αποθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου που πραγματοποίησε η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης στα τμήματα του ΤΕΙ Πειραιά, η οποία αποτελείται από τέσσερις Ελληνες πανεπιστημιακούς ξένων ιδρυμάτων. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, το ερευνητικό έργο και η ποιότητα των μαθημάτων αποδεικνύεται ότι αποτελούν τα αδύνατα σημεία του δεύτερου μεγαλύτερου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας.Αυτό που διαπίστωσε και προκάλεσε έκπληξη στην Επιτροπή είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται από έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι μόνιμους καθηγητές. Οπως επεσήμαναν τα μέλη της Επιτροπής στο πόρισμά τους, το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό δεν διαθέτει «την ακαδημαϊκή δεινότητα και την ερευνητική προσέγγιση», με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών.

Ασχέτως, όμως, διδασκόντων τα προγράμματα σπουδών που εφαρμόζονται στο ΤΕΙ χρειάζονται «εξορθολογισμό», προκειμένου να ανταποκριθούν στα διεθνή πρότυπα και στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Η ύπαρξη προβλήματος στα προγράμματα σπουδών αποδεικνύεται και από τα ποσοστά παρακολούθησης, αφού σε κάποια θεωρητικά μαθήματα δεν «πατάει» ούτε ένας σπουδαστής και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιούνται διαλέξεις. Τα μέλη της Επιτροπής παρατήρησαν, ωστόσο, και το οξύμωρο να μη γίνονται διαλέξεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, σε διάφορα μαθήματα ελλείψει σπουδαστών, αλλά να γίνονται εξετάσεις.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλά μαθήματα όπου η συντριπτική πλειονότητα των σπουδαστών «περνάει» ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες, φαινόμενο για το οποίο τα μέλη της Επιτροπής επισημαίνουν την ανάγκη να διερευνηθεί και να περιοριστεί. Οσον αφορά το ερευνητικό έργο που παράγει το ίδρυμα, τα συμπεράσματα των αξιολογητών είναι ακόμα πιο απογοητευτικά: «Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια επίσημη διαδικασία παρακολούθησης της ποιότητας του επιστημονικού έργου αλλά και ούτε και κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων» αναφέρουν χαρακτηριστικά.


Εύη Πανταζοπούλου
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Αθήνα, 20-1-2012 
                                                            Προς :  Κυρία Εύη Πανταζοπούλου
                                                           Κοιν.:   Αρχισυνταξία εφημερίδας «δημοκρατία» 


Με λύπη διάβασα το άρθρο σας με τίτλο  «Μετεξεταστέο το ΤΕΙ Πειραιά»,  που
δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, ακολουθεί και εξυπηρετεί την πολιτική ισοπέδωσης
και κατασυκοφάντησης των πάντων. 
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο σας, αρνητικά και μόνο στοιχεία από την Εξωτερική
Έκθεση Αξιολόγησης ενός Τμήματος του ΤΕΙ Πειραιά, παρουσιάζονται ως αρνητικά
στοιχεία όλων των Τμημάτων του Ιδρύματός μας, την ίδια στιγμή που έχει αναρτηθεί
στο διαδίκτυο και δεύτερη Εξωτερική Αξιολόγηση άλλου Τμήματος του ΤΕΙ
Πειραιά… 
Δημιουργείται λοιπόν αμέσως το ερώτημα σε όσους πιστεύουν στον θεσμό της
αξιολόγησης : «Η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο,  χρήσιμο στην προσπάθεια
συνεχούς βελτίωσης ή εργαλείο για τη εξυπηρέτηση πολιτικών που δεν έχουν σχέση
με την ποιότητα σπουδών;».  
Στο άρθρο σας αναφέρεστε στην έκπληξη της Επιτροπής εξωτερικών αξιολογητών
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται από έκτακτο εκπαιδευτικό
προσωπικό και όχι από μόνιμους καθηγητές και ότι το έκτακτο εκπαιδευτικό
προσωπικό δεν διαθέτει την ακαδημαϊκή δεινότητα και την ερευνητική προσέγγιση. 
Ως δημοσιογράφος θελήσατε να δείτε και να αναδείξετε τους λόγους ύπαρξης του
γεγονότος αυτού; Είναι μήπως η πολιτική του Τμήματος; Είναι ίσως η στρατηγική
του Ιδρύματος ή είναι μια συγκεκριμένη πολιτική της πολιτείας έναντι της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της Τεχνολογικής; 
Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας είμαι υποχρεωμένος να σας παρουσιάσω τα
ακόλουθα στοιχεία: 
Σύνολο έκτακτου προσωπικού του υπό εξέταση Τμήματος : 15 
Επιστημονικοί συνεργάτες (Θεωρητικό & Εργαστηριακό μάθημα) : 4 
Όλοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και Διδακτορικό. 
Εργαστηριακοί συνεργάτες ( Εργαστηριακό μάθημα) : 11 
Οι τρεις (3)  εκ των οποίων διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο και Διδακτορικό και οι
άλλοι οκτώ (8) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
Η έκθεση αναφέρει για την ανάγκη εξορθολογισμού του Προγράμματος Σπουδών. Η
ανάγκη αυτή ήταν διαπιστωμένη και από την Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος
και υπήρχε διαδικασία βελτίωσης και εξορθολογισμού του Προγράμματος Σπουδών. 
Τέλος θέλω να σας πληροφορήσω ότι οι ποιοτικές σπουδές απαιτούν κυρίως : 
• Σύγχρονα και δυναμικά προγράμματα σπουδών. 
• Μόνιμο προσωπικό. 
• Κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και
• Ρυθμό. 
Τα πιο πάνω αποτελούν τον κύριο σκοπό του Ιδρύματός μας και για αυτά
προσπαθούμε, κάτω από δύσκολες συνθήκες που θέλω να πιστεύω ότι δεν γνωρίζετε.   

                                                                      

 Καθηγητής Αντώνης Αντωνίου
Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Πειραιά
Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Πειραιά


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου