Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Το κτίριο με τις περισσότερες σκάλες στον κόσμο

Βρίσκεται στην Ινδία:
The Deepest Step Well in the World1 The Deepest Step Well in the World

The Deepest Step Well in the World2 The Deepest Step Well in the World
The Deepest Step Well in the World3 The Deepest Step Well in the World
The Deepest Step Well in the World5 The Deepest Step Well in the World
The Deepest Step Well in the World6 The Deepest Step Well in the World
The Deepest Step Well in the World7 The Deepest Step Well in the World
The Deepest Step Well in the World8 The Deepest Step Well in the World
The Deepest Step Well in the World10 The Deepest Step Well in the World
The Deepest Step Well in the World12 The Deepest Step Well in the World
http://minimarkettrikalon.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου