Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)


Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #1

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #2

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #3

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #4

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #5

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #6

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #7

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #8

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #9

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #10

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #11

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #12

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #13

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #14

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #15

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #16

Πριν και μετά τον τυφώνα Irene στις ΗΠΑ (17pics)
Εικόνα #17

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου