Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Τί Κάνει Το Facebook Με Τη Goldman Sachs;Jon Stewart (VIDEO)


The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
The Anti-Social Network
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical Humor & Satire Blog</a>The Daily Show on Facebook


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου