Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Δωρεάν μαθήματα φιλοσοφίας για ενήλικες στο ΕΚΠΑ

Δωρεάν μαθήματα φιλοσοφίας για ενήλικες στο ΕΚΠΑΔωρεάν μαθήματα και εργαστήρια φιλοσοφίας για τον ενήλικο πληθυσμό προσφέρονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο… από τις 26 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουλίου 2014! Σκοπός της κίνησης δεν είναι άλλος από την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη.


Στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», υποέργο «Εκπαίδευση Ενηλίκων», δράση «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες», διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο 5ος κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες με αντικείμενο τη φιλοσοφία, το ρόλο της στην καθημερινή ζωή και το αξιακό σύστημα της κοινωνίας. 

Ο 5ος κύκλος μαθημάτων θα αφορά στα εξής πεδία:

- Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική
- Επιστήμες και Τεχνολογία
- Πολιτισμός και Δημιουργία
- Πολίτης και Πολιτεία
Καθένας από τους τομείς περιλαμβάνει εβδομαδιαία μαθήματα, ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους φιλοσοφικού ενδιαφέροντος και εργαστήρια (workshops) και διαρθρώνεται στη βάση επιμέρους θεματικών ενοτήτων μεταξύ των οποίων οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν αυτές που τους ενδιαφέρουν και να καταρτίσουν το δικό τους πρόγραμμα.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του 5ου κύκλου έχει ήδη ανακοινωθεί και οι συμμετοχές είναι δεκτές μέχρι τις 30 Απριλίου 2014. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια προσφέρονται δωρεάν και απευθύνονται σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό.
Η εν λόγω δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.
Πληροφορίες στον ιστότοπο του έργου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pa-enilikes@pspa.uoa.gr και κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 11:00-13:00 και 17:00-19:00 στα τηλέφωνα: 210 3689596 και 210 3689598.


via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου