Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Ατάκες φιλίας


A friend is someone who reaches out for your hand .... and touches your heart.
                                                                              -  Author Unknown 


A friend is someone who walks in when the whole world has walked out.
                                                                        -  Author Unknown 


Side by side or miles apart, good friends are always close to the heart.
                                                                      - Author Unknown

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου