Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

20 εμπνευσμένες ατάκες του Steve Jobs (Αγγλικά)20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #2

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #3

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #4

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #5

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #6

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #7

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #8

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #9

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #10

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #11

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #12

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #13

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #14

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #15

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #16

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #17

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #18

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #19

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)
Εικόνα #20

20 εμπνευσμένες φράσεις του Steve Jobs (Αγγλικά)“Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify and vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as crazy, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου