Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Το δωρεάν γεύμα των μαθητών σε 290 δημοτικά σχολεία

Στα 8.180.000 ευρώ το κόστος σίτισης Πρόσκληση προς τα κυλικεία 290 δημοτικών σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα απευθύνει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων. Ο Προϋπολογισμός του έργου για το σχολικό έτος 2013-2014 ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εκατό ογδόντα χιλιάδες ευρώ (8.180.000,00 €)συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Το δεκατιανό των μαθητών θα περιλαμβάνει: Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (Δύο μέρες) 

Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (Δύο μέρες) Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 130 γραμμαρίων (Μία μέρα) 

Συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφέρει τα ακόλουθα: 

1. Αντικείμενο της υπό διαπραγμάτευση σύμβασης Για την υλοποίηση του προγράμματος θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του ΥΠΑΙΘ Δράσεων και του αντίστοιχου μισθωτή του κυλικείου.

 Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων), σύμφωνα με τους όρους της υπ ́αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΥΑ, όπως ισχύει, και τιμή προσφοράς ΕΝΑ ΕΥΡΩ  (01,00 ΕΥΡΩ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α4-442/30-08-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον ΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (≥10 %), δηλαδή κατά μέγιστο ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ, ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (≤0,90 €/ ανά τεμάχιο). 


Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων), σύμφωνα με τους όρους της υπ ́αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΥΑ, όπωςισχύει, και τιμή προσφοράς ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (1,25 €), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α4-442/30-08-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον ΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (≥10 %), δηλαδή κατά μέγιστο ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ, ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ( ≤ 1,12€/ ανά τεμάχιο). 


Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ (≥130 γραμμαρίων), σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 Υ.Α. όπως ισχύει και τιμή προσφοράς ENA ΕΥΡΩ (01,00 €), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α4-442/3008-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον ΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (≥10 %), δηλαδή κατά μέγιστο ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ, ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (≤ 0,90 €/ ανά τεμάχιο) 


Καλόγηρος Βασίλειος


πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου